آلفا طب

همه چیز درباره خدمات

اجاره اتاق ایزوله و I.C.U

اجاره اتاق ایزوله و I.C.U

بیمارانی که تحت مراقبت ویژه باید نگهداری شوند، برای اینکه از فضای بیمارستان های عمومی دور باشند و در محیط خانه یا مراکز پزشکی بستری شوند، نیاز به تجهیزات پزشکی حیاتی دارند، بنابراین باید آنها را برایشان تهیه کرد.

با توجه به همکاری مرکز خدمات درمانی طب آلفا با شرکت های معتبر تجهیزات پزشکی، این شرایط فراهم شده است که افراد بتواند از بهترین تجهیزات اتاق ایزوله و I.C.U برای مراقبت از بیماران خود استفاده کنند. به این صورت که بدون اینکه دستگاه پزشکی را خریداری کنند، با پرداخت هزینه بسیار پایین، به صورت اجاره ای تا پایان دوره درمان می توانند آن را مورد استفاده قرار دهند.

با استفاده از دستگاه پزشکی پیشرفته، بیمار در محیطی امن و همراه با آرامش قرار می گیرد و روند بهبود آن سریع تر خواهد شد.

تجهیزات اتاق ایزوله و I.C.U

بیمارانی که تحت مراقبت ویژه باید نگهداری شوند، برای اینکه از فضای بیمارستان های عمومی دور باشند و در محیط خانه یا مراکز پزشکی بستری شوند، نیاز به تجهیزات پزشکی حیاتی دارند، بنابراین باید آنها را برایشان تهیه کرد.

با توجه به همکاری مرکز خدمات درمانی طب آلفا با شرکت های معتبر تجهیزات پزشکی، این شرایط فراهم شده است که افراد بتواند از بهترین تجهیزات اتاق ایزوله و I.C.U برای مراقبت از بیماران خود استفاده کنند. به این صورت که بدون اینکه دستگاه پزشکی را خریداری کنند، با پرداخت هزینه بسیار پایین، به صورت اجاره ای تا پایان دوره درمان می توانند آن را مورد استفاده قرار دهند.

با استفاده از دستگاه پزشکی پیشرفته، بیمار در محیطی امن و همراه با آرامش قرار می گیرد و روند بهبود آن سریع تر خواهد شد.

اجاره اتاق ایزوله و I.C.U  مجهز در  آلفا طب

در مرکز خدمات پزشکی آلفا طب اتاق ایزوله و I.C.U  و سایر دستگاه های پزشکی و بیمارستانی با قیمت مناسب اجاره داده می شود.

برای اجاره اتاق ایزوله و I.C.U کافی است که با آلفا طب تماس بگیرید، با این کار به دغدغه های خود پایان می بخشید.

آلفاطب تا بهبودی کامل مراقب شماست…

×